Diverse arbeten gjorda för appen Baby Journey under hösten 2021 när jag arbetade pro-bono för dem. Här gjordes annonser, marknadsundersökningar, grafiska element och liknande.

 Jag togs in för att företaget ville prova lite ny design och tonalitet för att nå andra målgrupper. Appen upplevdes av egen utsago väldigt ”storstads-baserad” och smal, då ville man nå fler i målgruppen (snart & nyblivna mammor) runt omkring i landet. Jag började därför med att göra research med en större fokusgrupp och bad dem svara på olika frågor. Sen hade jag närmare kontant med 10 st i den tänkta målgruppen där jag intervjuade dem vidare för att få fram mer data och lära känna dem bättre. Svaren antecknades och slutsatser togs. Allt presenterades för Baby Journey och utifrån det gjorde jag fler annonser. 

Annonserna är gjorda i Illustrator och Photoshop.