Uppdrag våren 2021, att göra olika nyhetsbrev för Rut-putsarna/Rut-städarna i Stockholm. Jag ville i vanlig ordning göra någonting i min stil, men ändå hålla mig relevant till kunden och vad utskicket skulle signalera. Min tanke var att kombinera rörelsen från skvissen och texten i nyhetsbrevet. Att det som putsas rent visar prislista för att formulera hur förenklat ens liv blir av att anlita Rutputsarnas tjänster. Kunden blev nöjd med detta och jag lade in det i mailchimp så kunden kunde skicka ut till sin mejlinglista. De nedre bilderna är skisser på de två mejlutskicken jag gjorde och blev extra nöjd med. 

Hela designen är gjord i Adobe Illustrator.

Utskicken gjordes i Mailchimp.