Kortfilm om Bageri Leve i Malmö, filmad på hösten 2021. Jag ville göra en film om Leve för att presentera dem för en målgrupp de ännu inte nått ut till, presentera dem för malmöbor i en lite äldre åldersgrupp som inte är lika aktiva på instagram där bageriet har sin huvudsakliga marknadsföring.

Till arbetet gjordes en rapport, olika personas och en maknadssegmentering.

Grafisk form gjordes i Illustrator & Filmen gjordes i Davinci Resolve.