Skoluppgift i att skapa ett kaffe åt ett annat redan valt företag. Mitt företag var Vattenfall.  Min process fungerade som så att jag först kom på namnet, Contigo som betyder ”med dig” på spanska. Där kom också tanken att kaffet skulle komma från sydamerika, lokalpatriot som jag är. Chile är inte känt för sitt kaffe men det är Colombia. Jag satsade på orden fair trade och ekologiskt, något som jag tror vattenfalls kunder också uppskattar. Deras motto är fossilfritt liv inom en generation så det kändes som något man kunde spinna vidare på.

Jag sökte på fair trade inom kaffebranschen och slogs av informationen att många kaffeodlare arbetar redan på ett eko och rättvist sätt, men att certifieringen är dyr så de hålls fast med en ”o-eko” stämpel bara för en pengafråga. Mitt kaffe tänkte visa upp den delen av myntet, för precis som med vin är det ofta många småproducenter som hamnar i skuggan bara för att det kostar så mycket att bevisa något som man redan gör. Mitt fokus genom hela processen att lyfta fram kaffeodlaren, själva essensen till att kaffet finns i vår hand i affären. 

Hela designen är gjord i Adobe Illustrator.